Terénní programy - Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 9037452

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Karoliny Světlé 286
11000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

25721259

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Terénní program Drop In, o.p.s.

Vedoucí zařízení:

Bc. Martin Kocián

Adresa:

Přípotoční 830
10100 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2009 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2009

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 11:00 - 17:30, 21:00 - 23:30
 • Úterý: 12:00 - 17:30
 • Středa: 11:00 - 17:30, 21:00 - 23:00
 • Čtvrtek: 12:00 - 17:30, 21:00 - 23:00
 • Pátek: 11:00 - 17:30
 • Sobota: 14:00 - 16:00
 • Neděle: 14:00 - 16:00

Maximální kapacita

Počet kontaktů (10 min. jednání): 4

Uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Přípotoční 830, 10100 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: street@dropin.cz

Telefon: 733129471

Webová adresa: www.dropin.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 10. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

11. 1. 2017Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

5. 6. 2012Ne

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2020655 000 Kč
2021239 000 Kč
Partners Financial Services