Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s.

Adresa poskytovatele:

Karoliny Světlé 286
11000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

25721259

Statutární orgán:

Ředitel: MUDr. Jiří Presl

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

Kontaktní údaje:

E-mailová adresa: stredisko@dropin.cz

Telefonní číslo: 222221431

Webová stránka: www.dropin.cz

Zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Terénní program Drop In, o.p.s.

Poskytovaná služba:

Adresa:

Přípotoční 830
10100 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Vedoucí zařízení:

Bc. Martin Kocián

Název zařízení:

Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s.

Poskytovaná služba:

Adresa:

Karoliny Světlé 286
11000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Vedoucí zařízení:

Mgr. Martin Titman

Název zařízení:

Centrum následné péče Drop In

Poskytovaná služba:

Adresa:

Kobrova 3175
15000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Vedoucí zařízení:

Evžen Klouček

Partners Financial Services