Domovy pro seniory - Domov seniorů Světice, s.r.o.

Unikátní identifikátor sociální služby: 9980846

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Domov seniorů Světice, s.r.o.

Adresa poskytovatele:

V Zahradách 363
25101 Světice
okr. Praha-východ
Středočeský kraj

IČO:

02057654

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Domov seniorů Světice

Vedoucí zařízení:

Zdeňka Pelinková

Adresa:

V Zahradách 363
25101 Světice
okr. Praha-východ
Středočeský kraj

Zařízení poskytuje službu:

2. 5. 2016 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

2. 5. 2016

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 25

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: V Zahradách 363, 25101 Světice, okr. Praha-východ, Středočeský kraj

E-mail: info@domovseniorusvetice.cz

Telefon: 603113771

Webová adresa: www.domovseniorusvetice.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services