Sociální rehabilitace - FOKUS Turnov, z.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 9909982

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

FOKUS Turnov, z.s.

Adresa poskytovatele:

nebyla zveřejněna

IČO:

49295101

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

FOKUS Turnov

Vedoucí zařízení:

Mgr. Lenka Meixnerová

Adresa:

nebyla zveřejněna

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2022 - Neurčeno

Název zařízení:

FOKUS Turnov

Vedoucí zařízení:

Mgr. Lenka Meixnerová

Adresa:

Dolení 64
51401 Jilemnice
okr. Semily
Liberecký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2023 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Služba je poskytována klientům od 13 do 80 let.

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2022

Cílová skupina klientů:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním Osoby s psychickými problémy a závažným duševním onemocněním, které se v důsledku své krize nebo one

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 8:00 - 16:00
 • Úterý: 8:00 - 16:00
 • Středa: 8:00 - 16:00, 9:00 - 12:00 - Jilemnice od 1. 1. 20
 • Čtvrtek: 8:00 - 16:00
 • Pátek: 8:00 - 16:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 2

Jedná se o kapacitu okamžitou. Při práci s jednotlivcem: 2, při práci se skupinou: 10/2 pracovníci.

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 8:00 - 16:00 - Na základě předchozí domluvy s klie
 • Úterý: 8:00 - 16:00 - Na základě předchozí domluvy s klie
 • Středa: 8:00 - 16:00 - Na základě předchozí domluvy s klie
 • Čtvrtek: 8:00 - 16:00 - Na základě předchozí domluvy s klie
 • Pátek: 8:00 - 15:00 - Na základě předchozí domluvy s klie

Maximální kapacita

Počet klientů: 1

Jde o maximální okamžitou kapacitu.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Dolení 64, 51401 Jilemnice, okr. Semily, Liberecký kraj

E-mail: fokus@fokusturnov.cz

Telefon: 774004801 (sociální pracovnice), Telefon: 775083008 (ředitelka)

Webová adresa: www.fokusturnov.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2022Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20221 406 030 Kč
Partners Financial Services