Osobní asistence - Fosa, o.p.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 9768600

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Fosa, o.p.s.

Adresa poskytovatele:

Filipova 2013
14800 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

24724017

DIČ:

CZ 247 24 01

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Osobní asistence

Vedoucí zařízení:

Tereza Šebestová, DiS.

Adresa:

Filipova 2013
14800 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

3. 1. 2011 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Služba je určena lidem ve věku od 15 let, seniorům od 65 let.

Od kdy se služba poskytuje:

3. 1. 2011

Cílová skupina klientů:

  • osoby s kombinovaným postižením Služba je určena lidem s mentálním postižením žijícím na území hl. m. Prahy, kteří bez dlouhodobé a
  • osoby s mentálním postižením Služba je určena lidem s mentálním postižením žijícím na území hl. m. Prahy, kteří bez dlouhodobé a
  • osoby se zdravotním postižením Služba je určena lidem se zdravotním postižením žijícím na území hl. m. Prahy, kteří bez dlouhodobé
  • senioři Služba je určena seniorům žijícím na území hl. m. Prahy, kteří bez dlouhodobé a pravidelné osobní po

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet klientů: 90

Tento údaj představuje maximální možný počet souběžně uzavřených smluv o poskytování služby. Hodnota je určena maximálním počtem případů, které je schopen koordinátor asistencí v jednu chvíli vést v r

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Filipova 2013, 14800 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: fosaops@fosaops.org

Telefon: 775350117, Telefon: 271910016

Webová adresa: www.fosaops.org

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 9. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 3. 2020Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

27. 10. 2015Ne

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20111 515 000 Kč
20151 288 000 Kč
20161 311 000 Kč
20171 711 000 Kč
20181 818 000 Kč
20193 288 000 Kč
20203 745 000 Kč
20213 774 000 Kč
Partners Financial Services