Odborné sociální poradenství - Živá paměť, o.p.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 9689284

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Živá paměť, o.p.s.

Adresa poskytovatele:

Na Poříčí 1041
11000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

27105300

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Poradna pro oběti nacismu

Vedoucí zařízení:

Bc. Lucie Šancová

Adresa:

Na Poříčí 1041
11000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

6. 2. 2007 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

6. 2. 2007

Cílová skupina klientů:

  • senioři oběti nacismu a jejich rodinní příslušníci

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

  • Pondělí: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
  • Středa: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Maximální kapacita

Počet intervencí (30 min. jednání): 9

Uvedený počet je maximální denní kapacita.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Na Poříčí 1041, 11000 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: sancova@zivapamet.cz, E-mail: info@zivapamet.cz

Telefon: 224872100, Telefon: 774643545

Webová adresa: http://zivapamet.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 5. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

29. 5. 2019Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

13. 11. 2013Ne

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20101 161 000 Kč
20111 044 000 Kč
2015814 000 Kč
2016828 000 Kč
20191 517 828 Kč
20212 856 960 Kč
20222 861 699 Kč
Partners Financial Services