Odborné sociální poradenství - Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.

Unikátní identifikátor sociální služby: 9375088

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Kateřinská 1476
12000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

06774750

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Centrum pro rodinu - integrace rodiny, AL

Vedoucí zařízení:

Mgr. Simona Sedláčková

Adresa:

Kateřinská 1476
12000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

1. 8. 2019 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

starší 15 let

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2019

Cílová skupina klientů:

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Osoby závislé na návykových látkách, jejich blízcí a všechy osoby, které jsou touto závislostí ohrož
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Osoby s různým typem závislostí, patologické hráčství, kyberzávislosti a další osoby s rizikovými a
 • rodiny s dítětem/dětmi Těhotné uživatelky návykových látek a rodiče s dětmi ohroženi závislostmi a rizikovým chováním.

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 10:00 - 17:00
 • Úterý: 10:00 - 17:00
 • Středa: 10:00 - 17:00
 • Čtvrtek: 10:00 - 17:00
 • Pátek: 10:00 - 17:00

Maximální kapacita

Počet intervencí (30 min. jednání): 2

Uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby. Maximální týdenní kapacita služby je 10 klientů. Klientem se rozumí rodina.

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 10:00 - 17:00
 • Úterý: 10:00 - 17:00
 • Středa: 10:00 - 17:00
 • Čtvrtek: 10:00 - 17:00
 • Pátek: 10:00 - 17:00

Maximální kapacita

Počet intervencí (30 min. jednání): 2

Uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby. Maximální týdenní kapacita služby je 8 klientů. Klientem se rozumí rodina-

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Kateřinská 1476, 12000 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: cprustav@gmail.com

Telefon: 241410909

Webová adresa: www.afterin-adiktologie.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

11. 4. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

24. 6. 2021Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20191 017 200 Kč
2020258 000 Kč
20211 336 700 Kč
2022389 693 Kč
Partners Financial Services