Osobní asistence - Rodinné Integrační Centrum z. s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 9343256

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

náměstí Republiky 2686
53002 Pardubice
okr. Pardubice
Pardubický kraj

IČO:

27026728

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Rodinné Integrační Centrum z. s.

Vedoucí zařízení:

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA

Adresa:

náměstí Republiky 2686
53002 Pardubice
okr. Pardubice
Pardubický kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2023 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

1 - 64 let. O sobotách, nedělích svátcích a v čase mimo stanovenou provozní dobu lze službu poskytnout s ohledem na potřeby klienta a dle volných kapacit poskytovatele.

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2023

Cílová skupina klientů:

 • osoby s jiným zdravotním postižením Osoby ve věku od 1 do 64 let s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 7:00 - 18:00 - V čase mimo provozní dobu lze služb
 • Úterý: 7:00 - 18:00 - V čase mimo provozní dobu lze služb
 • Středa: 7:00 - 18:00 - V čase mimo provozní dobu lze služb
 • Čtvrtek: 7:00 - 18:00 - V čase mimo provozní dobu lze služb
 • Pátek: 7:00 - 18:00 - V čase mimo provozní dobu lze služb

Maximální kapacita

Počet klientů: 10

maximální okamžitá kapacita

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: náměstí Republiky 2686, 53002 Pardubice, okr. Pardubice, Pardubický kraj

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 2. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services