Chráněné bydlení - Domov se zvláštním režimem Terezín

Unikátní identifikátor sociální služby: 9337152

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

nám. ČSA 84
41155 Terezín
okr. Litoměřice
Ústecký kraj

IČO:

70875308

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Chráněné bydlení Terezín

Vedoucí zařízení:

Ing. Jana Ryšánková

Adresa:

28. října 65
41155 Terezín
okr. Litoměřice
Ústecký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2023 - Neurčeno

Název zařízení:

Chráněné bydlení Terezín

Vedoucí zařízení:

Ing. Jana Ryšánková

Adresa:

Dlouhá 21
41155 Terezín
okr. Litoměřice
Ústecký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2023 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2023

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet klientů: 10

od 1.1.2023 na adrese: Dlouhá 21, 411 55 Terezím- 4 klienti 28. října 65, 411 55 Terezín- 6 klientů

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: 28. října 65, 41155 Terezín, okr. Litoměřice, Ústecký kraj,

Adresa: Dlouhá 21, 41155 Terezín, okr. Litoměřice, Ústecký kraj

E-mail: jana.rysankova@domovterezin.cz

Telefon: 415778740

Webová adresa: www.domovterezin.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

4. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services