Odborné sociální poradenství - Spolek Rokytná

Unikátní identifikátor sociální služby: 9259234

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Spolek Rokytná

Adresa poskytovatele:

Jar. Haška 647
67401 Třebíč
okr. Třebíč
Kraj Vysočina

IČO:

48527106

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Spolek Rokytná

Vedoucí zařízení:

Bc. Roman Horník

Adresa:

Jar. Haška 647
67401 Třebíč
okr. Třebíč
Kraj Vysočina

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2019 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2019

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

  • Sobota: 8:00 - 13:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 1

- max. okamžitá kapacita - terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území města Třebíče

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Jar. Haška 647, 67401 Třebíč, okr. Třebíč, Kraj Vysočina

Telefon: 724186544

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

26. 2. 2018Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 11. 2018Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

22. 6. 2018Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

13. 1. 2020Ne
28. 5. 2021Ne

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services