Sociální rehabilitace - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 8974862

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Karlínské náměstí 59
18600 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

00443093

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Sociální rehabilitace SPMP ČR

Vedoucí zařízení:

Petra Kopička

Adresa:

Karlínské náměstí 59
18600 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

1. 6. 2022 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 6. 2022

Cílová skupina klientů:

  • osoby s mentálním postižením Dospívající a dospělí lidé s mentálním či kombinovaným postižením

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

  • Úterý: 10:00 - 16:00
  • Středa: 10:00 - 16:00
  • Čtvrtek: 10:00 - 16:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 1

Jedná se o maximální okamžitou kapacitu pro práci s jednotlivcem, pro práci se skupinou je okamžitá maximální kapacita 2 klienti/1 pracovník, roční kapacita služby je cca 25 uživatelů.

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

  • Pondělí: 10:00 - 16:00
  • Pátek: 10:00 - 16:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 1

Jedná se o maximální okamžitou kapacitu pro práci s jednotlivcem, pro práci se skupinou je okamžitá maximální kapacita 2 klienti/1 pracovník, roční kapacita služby je cca 25 uživatelů.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Karlínské náměstí 59, 18600 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: petra.kopicka@spmpcr.cz

Telefon: 770626202

Webová adresa: www.spmpcr.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 6. 2022Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 6. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services