Azylové domy - Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace

Unikátní identifikátor sociální služby: 8170444

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Ústecká 2855
47001 Česká Lípa
okr. Česká Lípa
Liberecký kraj

IČO:

72745339

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Dům rychlé pomoci

Vedoucí zařízení:

Bc. Martina Tesařová

Adresa:

Svatopluka Čecha 2852
47001 Česká Lípa
okr. Česká Lípa
Liberecký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2007 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • děti předškolního věku (1 - 6 let)
  • mladší děti (7 –10 let)
  • starší děti (11 – 15 let)
  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • děti kojeneckého věku (do 1 roku)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2007

Cílová skupina klientů:

  • osoby bez přístřeší Jsou to lidé, kteří nemají vlastní domov nebo si jej nenajímají nebo nežijí u svých osob blízkých ne
  • rodiny s dítětem/dětmi Neúplné i úplné rodiny s nezaopatřeným dítětem/dětmi, bez přístřeší, kteří nemají jinou možnost bydl

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet klientů: 4

V azylovém domě jsou 4 pokoje. Uživateli jsou matky, otcové, zákonní zástupci, kteří mají dítě/děti svěřené do péče, proto 4 uživatelé. Celkem je v azylovém domě 12 lůžek.

Počet lůžek: 12

V azylovém domě jsou 4 pokoje. Uživateli jsou matky, otcové, zákonní zástupci, kteří mají dítě/děti svěřené do péče. Celkem je v azylovém domě 12 lůžek.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Svatopluka Čecha 2852, 47001 Česká Lípa, okr. Česká Lípa, Liberecký kraj

E-mail: tesarova@ssmcl.cz (vedoucí)

Telefon: 487826266 (vedoucí), Telefon: 739376498 (sociální pracovník), Telefon: 731449192 (24 hodin denně), Telefon: 736483071 (vedoucí)

Webová adresa: www.ssmcl.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

16. 7. 2007Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 3. 2023Odkaz
1. 1. 2017Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

25. 6. 2018Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

22. 3. 2011Ne

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2015380 000 Kč
2016256 000 Kč
2017280 000 Kč
2018380 000 Kč
2019443 350 Kč
2020372 000 Kč
2021465 000 Kč
2022560 846 Kč
Partners Financial Services