Odlehčovací služby - Centrum denních služeb Čtyřlístek, z.ú.

Unikátní identifikátor sociální služby: 8069984

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Sokolovská 410
35137 Luby
okr. Cheb
Karlovarský kraj

IČO:

09657452

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Centrum Čtyřlístek - odlehčovací služba

Vedoucí zařízení:

Monika Odvárková, DiS.

Adresa:

Revoluční 465
35137 Luby
okr. Cheb
Karlovarský kraj

Zařízení poskytuje službu:

3. 1. 2022 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • děti předškolního věku (1 - 6 let)
  • mladší děti (7 –10 let)
  • starší děti (11 – 15 let)
  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

od 3 let věku

Od kdy se služba poskytuje:

3. 1. 2022

Cílová skupina klientů:

  • osoby se zdravotním postižením osoby s poruchou autistického spektra

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet klientů: 4

maximální okamžitá kapacita

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Revoluční 465, 35137 Luby, okr. Cheb, Karlovarský kraj

E-mail: ctyrlistek@centrum-ctyrlistek.cz

Telefon: 731896839

Webová adresa: www.centrum-ctyrlistek.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

3. 1. 2022Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

31. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

3. 1. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20222 302 400 Kč
Partners Financial Services