Domovy se zvláštním režimem - Domov sociální péče Tmavý Důl

Unikátní identifikátor sociální služby: 7663376

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

nebyla zveřejněna

IČO:

00194913

DIČ:

CZ00194913

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Domov sociální péče Tmavý Důl

Vedoucí zařízení:

Hana Kábrtová

Adresa:

nebyla zveřejněna

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2019 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

- zejména od 40 let

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2019

Cílová skupina klientů:

  • osoby s chronickým duševním onemocněním zejména osoby od 40 let věku, s prokazatelnou vazbou na Královéhradecký kraj

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 84

Kontakty

Kontakty na zařízení:

E-mail: reditel@ddtmavydul.cz

Telefon: 499859008

Webová adresa: www.ddtmavydul.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2019Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

11. 10. 2018Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 11. 2021Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20192 657 677 Kč
20203 089 240 Kč
20215 994 920 Kč
202210 620 428 Kč
Partners Financial Services