Pečovatelská služba - Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Unikátní identifikátor sociální služby: 7543252

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Na Kopečku 356
56151 Letohrad
okr. Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj

IČO:

44468920

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Charitní pečovatelská služba Ústí nad Orlicí

Vedoucí zařízení:

Mgr. Jiřina Matějíčková

Adresa:

Sokolská 68
56204 Ústí nad Orlicí
okr. Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2007 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Cílovou skupinou jsou zejména senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým onemocněním od 19 let věku a děti ve věku od 6 let se zdravotním postižením, které plní povinnou školní docházku a nemají možnost dopravit se do školy samy nebo s rodinou.

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2007

Cílová skupina klientů:

 • osoby se zdravotním postižením Jedná se i o osoby s přechodným zhoršením zdravotního stavu - poúrazové stavy, návraty po hospitaliz

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Středa: 10:00 - 12:00 - Provozní doba kancl.PS:St.10:00-12

Maximální kapacita

Počet klientů: 10

Kapacita ambulantní sociální služby je 10 klientů za měsíc.

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 7:00 - 20:00
 • Úterý: 7:00 - 20:00
 • Středa: 7:00 - 20:00 - Provozní doba kancl.PS:středa 10:00
 • Čtvrtek: 7:00 - 20:00
 • Pátek: 7:00 - 20:00
 • Sobota: 7:00 - 20:00 - * včetně svátků.
 • Neděle: 7:00 - 20:00 - *včetně svátků.

Maximální kapacita

Počet klientů: 20

Kapacita terénní sociální služby je 20 klientů za den.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Sokolská 68, 56204 Ústí nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

E-mail: chps.uo@uo.hk.caritas.cz

Telefon: 465522375, Telefon: 731402341

Webová adresa: http://www.uo.charita.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 11. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 4. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

26. 11. 2018Ne

Inspekce evidované u sociální služby

Datum šetření:

Typ inspekce:

8. 9. 2008V plném rozsahu Zobrazit výsledek inspekce
29. 6. 2009Následná Zobrazit výsledek inspekce

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2010135 000 Kč
2011230 000 Kč
2015469 000 Kč
2016536 000 Kč
2017685 000 Kč
2018897 000 Kč
20191 311 000 Kč
20201 477 000 Kč
20212 102 000 Kč
20222 670 000 Kč
Partners Financial Services