Telefonická krizová pomoc - Centrum sociálních služeb Praha

Unikátní identifikátor sociální služby: 7484685

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Žilinská 2769
14100 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

70878277

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Pražská linka důvěry

Vedoucí zařízení:

Mgr. Jitka Gryga Medřická

Adresa:

Šromova 861
19800 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2007 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • bez omezení věku

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2007

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet klientů: 3

Jedná se o maximální okamžitou kapacitu závisející na počtu přítomných pracovníků - služba je v jednu chvíli zajišťována 1 až 3 pracovníky.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Šromova 861, 19800 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: linka.duvery@csspraha.cz

Telefon: 222580697

Webová adresa: www.csspraha.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

15. 2. 2021Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

31. 1. 2020Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2010264 000 Kč
201544 000 Kč
2016539 000 Kč
2017730 000 Kč
20181 230 000 Kč
20191 586 000 Kč
20201 573 000 Kč
20211 332 000 Kč
Partners Financial Services