Domovy se zvláštním režimem - Domov pro seniory Zahradní Město

Unikátní identifikátor sociální služby: 6664660

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Sněženková 2973
10600 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

70878030

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Domov pro seniory Zahradní Město

Vedoucí zařízení:

Mgr. Simona Zahrádková

Adresa:

Sněženková 2973
10600 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2007 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2007

Cílová skupina klientů:

  • senioři Senioři s chronickým duševním onemocněním starší 65 let, jejichž soběstačnost je snížena hlavně v dů

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 131

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Sněženková 2973, 10600 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: zahradkova@dszm.cz

Telefon: 272654151-3

Webová adresa: www.dszm.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 12. 2022Odkaz
1. 2. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

10. 10. 2018Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

25. 9. 2018Ano

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20106 084 000 Kč
20115 475 000 Kč
20156 300 000 Kč
20165 661 000 Kč
201711 078 000 Kč
201811 000 000 Kč
201911 656 000 Kč
202011 565 000 Kč
202115 407 500 Kč
Partners Financial Services