Odborné sociální poradenství - Charita Tábor

Unikátní identifikátor sociální služby: 6621472

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Charita Tábor

Adresa poskytovatele:

Klokotská 114
39001 Tábor
okr. Tábor
Jihočeský kraj

IČO:

46707107

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Adiktologická poradna Auritus

Vedoucí zařízení:

Mgr. Marie Pellarová

Adresa:

Klokotská 114
39001 Tábor
okr. Tábor
Jihočeský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2022 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

věková hranice od 15 let výše (mladším pouze ve spolupráci s rodiči nebo jinými zákonnými zástupci)

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2022

Cílová skupina klientů:

 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Experimentátoři a neproblémoví uživatelé návykových látek.
 • rodiny s dítětem/dětmi Rodiče a blízcí uživatelů návykovách látek a rodiny, ve kterých se vyskytují problémy s užíváním náv

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 9:00 - 13:30
 • Úterý: 13:00 - 17:00
 • Čtvrtek: 13:00 - 17:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 1

okamžitá kapacita

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Klokotská 114, 39001 Tábor, okr. Tábor, Jihočeský kraj

E-mail: info@tabor.charita.cz, E-mail: marie.pellarova@tabor.charita.cz

Telefon: 381255998, Telefon: 739605834

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2022Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2022Odkaz
1. 3. 2022Odkaz
1. 5. 2022Odkaz
1. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2022280 000 Kč
Partners Financial Services