Odlehčovací služby - Psychiatrická nemocnice Bohnice

Unikátní identifikátor sociální služby: 6539865

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Adresa poskytovatele:

Ústavní 91
18100 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

00064220

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Odlehčovací služby Psychiatrické nemocnice Bohnice

Vedoucí zařízení:

Bc. Jitka Krůželová, DiS.

Adresa:

Ústavní 115
18100 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

1. 10. 2020 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladí dospělí (19 – 26 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Služba je poskytována osobám od 18 let.

Od kdy se služba poskytuje:

1. 5. 2020

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

  • Pondělí: 8:00 - 16:00 - (po domluvě i jindy)
  • Úterý: 8:00 - 16:00 - (po domluvě i jindy)
  • Středa: 8:00 - 16:00 - (po domluvě i jindy)
  • Čtvrtek: 8:00 - 16:00 - (po domluvě i jindy)
  • Pátek: 8:00 - 16:00 - (po domluvě i jindy)

Maximální kapacita

Počet klientů: 1

pod počtem klientů je uvedena okamžitá kapacita služby (1 osoba), tj. maximální počet osob, kterým může být služba v dané chvíli poskytována (vychází z kapacity personálního obsazení 3 pracovníci, 2 s

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Ústavní 115, 18100 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: jitka.kruzelova@bohnice.cz

Telefon: 284016304, Telefon: 284016767

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 9. 2020Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 9. 2020Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2021618 000 Kč
Partners Financial Services