Odlehčovací služby - Domov u fontány

Unikátní identifikátor sociální služby: 6262150

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Domov u fontány

Adresa poskytovatele:

Libušina 1060
53501 Přelouč
okr. Pardubice
Pardubický kraj

IČO:

71176225

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Domov u fontány - odlehčovací služba

Vedoucí zařízení:

Mgr. Martin Šveřepa

Adresa:

Libušina 1060
53501 Přelouč
okr. Pardubice
Pardubický kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2016 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Služba je poskytována osobám od 45 let.

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2016

Cílová skupina klientů:

  • osoby s chronickým duševním onemocněním Pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního stavu nebo z důvodu onemocněn
  • senioři Pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního stavu nebo z důvodu onemocněn

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 4

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Libušina 1060, 53501 Přelouč, okr. Pardubice, Pardubický kraj

E-mail: info@domovufontany.cz

Telefon: 466959166

Webová adresa: http://www.domovufontany.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 11. 2022Odkaz
31. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

21. 1. 2020Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

28. 11. 2018Ne

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2016174 000 Kč
2017423 000 Kč
2018566 000 Kč
2019545 000 Kč
2020576 000 Kč
2021616 000 Kč
2022681 000 Kč
Partners Financial Services