Azylové domy - Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava

Unikátní identifikátor sociální služby: 5917514

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Žižkova 2076
58601 Jihlava
okr. Jihlava
Kraj Vysočina

IČO:

70876339

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Azylové ubytování Jihlava

Vedoucí zařízení:

Bc. Milada Fousková

Adresa:

nebyla zveřejněna

Zařízení poskytuje službu:

1. 11. 2014 - Neurčeno

Název zařízení:

Azylové ubytování Jihlava

Vedoucí zařízení:

Bc. Milada Fousková

Adresa:

nebyla zveřejněna

Zařízení poskytuje službu:

1. 11. 2014 - Neurčeno

Název zařízení:

Azylové ubytování Jihlava

Vedoucí zařízení:

Bc. Milada Fousková

Adresa:

Žižkova 2076
58601 Jihlava
okr. Jihlava
Kraj Vysočina

Zařízení poskytuje službu:

1. 7. 2019 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)

Doplňující informace k věkové skupině:

- děti kojeneckého věku (do 1 roku) - děti předškolního věku (1 - 6 let) - mladší děti (7 - 10 let) - starší děti (11 - 15 let) - dorost (16 - 18 let) - mladí dospělí (19 - 26 let) - dospělí (27 - 64 let) - mladší senioři (65 - 80 let) - jedná se pouze o seniory, kteří mají v péči nezletilé dítě, a samotné ženy, které nesplňují podmínky pro přiznání starobního důchodu.

Od kdy se služba poskytuje:

1. 6. 2001

Cílová skupina klientů:

 • oběti domácího násilí samostatné zletilé ženy, matka s dětmi, otec s dětmi
 • osoby bez přístřeší samostatné zletilé ženy, matka s dětmi, otec s dětmi
 • rodiny s dítětem/dětmi (osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení)

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 43

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Žižkova 2076, 58601 Jihlava, okr. Jihlava, Kraj Vysočina

E-mail: info@nadejeprozivot.cz

Telefon: 607004516, Telefon: 777771422, Telefon: 607004517

Webová adresa: http://nadejeprozivot.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

12. 3. 2009Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

2. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

29. 5. 2019Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

22. 1. 2015Ne
30. 3. 2022Ne

Inspekce evidované u sociální služby

Datum šetření:

Typ inspekce:

1. 4. 2009V plném rozsahu Zobrazit výsledek inspekce

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2015698 000 Kč
2016576 000 Kč
20221 515 000 Kč
Partners Financial Services