Domovy pro seniory - Domov pro seniory Ďáblice

Unikátní identifikátor sociální služby: 5694323

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Domov pro seniory Ďáblice

Adresa poskytovatele:

Kubíkova 1698
18200 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

70875839

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Domov pro seniory Ďáblice

Vedoucí zařízení:

Mgr. Jana Kuglerová

Adresa:

Kubíkova 1698
18200 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

1. 5. 1981 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

starší 58 let Pro nové klienty je věková struktura: mladší senioři (65 - 80 let) starší senioři (nad 80 let)

Od kdy se služba poskytuje:

1. 5. 1981

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 172

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Kubíkova 1698, 18200 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: ddablice@ddablice.cz

Telefon: 286587351

Webová adresa: www.ddablice.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

5. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

24. 3. 2023Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Inspekce evidované u sociální služby

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20104 387 000 Kč
20113 948 000 Kč
201517 000 000 Kč
20168 988 000 Kč
20179 876 000 Kč
201812 000 000 Kč
201910 683 000 Kč
202010 600 000 Kč
202115 246 000 Kč
Partners Financial Services