Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Oblastní charita Kutná Hora

Unikátní identifikátor sociální služby: 5685092

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Oblastní charita Kutná Hora

Adresa poskytovatele:

Havířská 403
28401 Kutná Hora
okr. Kutná Hora
Středočeský kraj

IČO:

49543547

DIČ:

CZ49543547

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Aktivizační služba pro rodiny s dětmi Na Sioně

Vedoucí zařízení:

Eva Saláková

Adresa:

Palackého náměstí 320
28401 Kutná Hora
okr. Kutná Hora
Středočeský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 11. 2013 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

od 2 do 64 let

Od kdy se služba poskytuje:

1. 11. 2013

Cílová skupina klientů:

 • rodiny s dítětem/dětmi Jedná se o děti a mladé dospělé ve věku 2 - 26 let s poruchami autistického spektra, případně s někt

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 8:00 - 17:00 - Dle předchozí dohody s klientem, 13
 • Úterý: 8:00 - 17:00 - Dle předchozí dohody s klientem
 • Středa: 8:00 - 17:00 - Dle předchozí dohody s klientem
 • Čtvrtek: 8:00 - 17:00 - Dle předchozí dohody s klientem
 • Pátek: 8:00 - 17:00 - Dle předchozí dohody s klientem
 • Sobota: 8:00 - 17:00 - občasné aktivity pro rodiny

Maximální kapacita

Počet klientů: 40

(klientů, rodičů, sourozenců)

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 8:00 - 17:00 - dle předchozí dohody s klientem
 • Úterý: 8:00 - 17:00 - dle předchozí dohody s klientem
 • Středa: 8:00 - 17:00 - dle předchozí dohody s klientem
 • Čtvrtek: 8:00 - 17:00 - dle předchozí dohody s klientem
 • Pátek: 8:00 - 17:00 - dle předchozí dohody s klientem

Maximální kapacita

Počet klientů: 10

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Palackého náměstí 320, 28401 Kutná Hora, okr. Kutná Hora, Středočeský kraj

E-mail: eva.salakova@kh.hk.caritas.cz, E-mail: spolunasione@kh.hk.caritas.cz

Telefon: 739368663, Telefon: 739050473 (vedoucí služby)

Webová adresa: www.strediskonasione.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

22. 9. 2020Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

201577 100 Kč
201673 200 Kč
2018371 400 Kč
2019941 900 Kč
2021218 200 Kč
20221 561 500 Kč
Partners Financial Services