Sociální rehabilitace - Charita Uherské Hradiště

Unikátní identifikátor sociální služby: 5511455

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Charita Uherské Hradiště

Adresa poskytovatele:

Velehradská třída 247
68601 Uherské Hradiště
okr. Uherské Hradiště
Zlínský kraj

IČO:

44018886

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Sociální rehabilitace CDZ

Vedoucí zařízení:

Ing. Iveta Schlatter - Krystýnková

Adresa:

Masarykovo náměstí 157
68601 Uherské Hradiště
okr. Uherské Hradiště
Zlínský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2021 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

osoby starší 18 let

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2021

Cílová skupina klientů:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním z klinicko-diagnostického hlediska se jedná zejm. o osoby s psychotickým onemocněním, afektivními po

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 7:00 - 15:30
 • Úterý: 7:00 - 15:30
 • Středa: 7:00 - 15:30
 • Čtvrtek: 7:00 - 15:30
 • Pátek: 7:00 - 15:30

Maximální kapacita

Počet klientů: 2

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 7:00 - 15:30
 • Úterý: 7:00 - 15:30
 • Středa: 7:00 - 15:30
 • Čtvrtek: 7:00 - 15:30
 • Pátek: 7:00 - 15:30

Maximální kapacita

Počet klientů: 3

Územní působnost: správní obvod obcí s rozšířenou působností Uherské Hradiště a Uherský Brod

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Masarykovo náměstí 157, 68601 Uherské Hradiště, okr. Uherské Hradiště, Zlínský kraj

E-mail: cdz@uhradiste.charita.cz

Telefon: 604868344

Webová adresa: uhradiste.charita.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2021Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2021Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20212 932 150 Kč
20223 238 660 Kč
Partners Financial Services