Odborné sociální poradenství - " Dětský úsvit ", z. s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 4503163

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

" Dětský úsvit ", z. s.

Adresa poskytovatele:

Pod Lipami 223
35101 Františkovy Lázně
okr. Cheb
Karlovarský kraj

IČO:

07111223

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

VZÁJEMNOST

Vedoucí zařízení:

Mgr. Sonia Sudimacová

Adresa:

Obrněné brigády 20
35002 Cheb
okr. Cheb
Karlovarský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 7. 2022 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • bez omezení věku

Doplňující informace k věkové skupině:

- rodiny - rodiče a pečující osoby bez omezení věku a děti ve věku 0 - 18 let; - osoby se zdravotním postižením (jednotlivci) s diagnózou autistického spektra od 18 let do 65 let; - osoby v krizi ve věku od 18 do 21 let

Od kdy se služba poskytuje:

1. 3. 2022

Cílová skupina klientů:

  • osoby se zdravotním postižením rodiny s dítětem s diagnózou poruchy autistického spektra a jednotlivci s diagnózou poruchy autisti
  • osoby v krizi jednotlivci), které z důvodu zletilosti odcházejí z náhradní rodinné péče, ústavní péče nebo dětskýc
  • rodiny s dítětem/dětmi rodiče nebo pečující osoby, tj. pěstouní nebo fyzické osoby, které mají dítě/děti svěřeny rozhodnutí

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

  • Pondělí: 9:00 - 12:00 - pro veřejnost
  • Pátek: 16:00 - 18:00 - pro objednané klienty

Maximální kapacita

Počet klientů: 1

maximální okamžitá kapacita 1 klient/rodina

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

  • Úterý: 14:00 - 18:00
  • Čtvrtek: 14:00 - 18:00
  • Sobota: 10:00 - 12:00
  • Neděle: 15:00 - 17:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 2

maximální okamžitá kapacita 2 klienti (klient = rodič, rodina s dítětem/dětmi, pečující osoba/osoby, samotné dítě nebo dospělý jednotlivec) poznámka k časovému rozsahu poskytování: V jiné dny a jiné

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Obrněné brigády 20, 35002 Cheb, okr. Cheb, Karlovarský kraj

E-mail: SSudimacova@seznam.cz

Telefon: 608656540

Webová adresa: www.detskyusvit.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 3. 2022Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 3. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 7. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services