Charita Ostrava

Adresa poskytovatele:

Kořenského 1323
70300 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

IČO:

44940998

Statutární orgán:

Ředitel: Bc. Martin Pražák, DiS.

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Právní forma:

Kontaktní údaje:

E-mailová adresa: sekretariat@ostrava.charita.cz, martin.prazak@ostrava.charita.cz

Telefonní číslo: 596621094, 731625789

Zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Poradna Charity Ostrava

Poskytovaná služba:

Adresa:

Jeremenkova 154
70300 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Mgr. Marek Adámek, DiS.

Název zařízení:

Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistence

Poskytovaná služba:

Adresa:

č.p. 201
74767 Hrabyně
okr. Opava
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Bc. Šárka Tichá, DiS.

Název zařízení:

Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava

Poskytovaná služba:

Adresa:

Zengrova 497
70300 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Bc. Ondřej Zuchnický

Název zařízení:

Charitní dům sv. Alžběty - Denní centrum

Poskytovaná služba:

Adresa:

Zelená 2514
70900 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Mgr. Jindřich Čáp

Název zařízení:

Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc

Poskytovaná služba:

Adresa:

Václava Košaře 249
70030 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Jiří Hořínek

Název zařízení:

Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum

Poskytovaná služba:

Adresa:

Lidická 773
70300 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Mgr. Ivo Křížka

Název zařízení:

Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Poskytovaná služba:

Adresa:

Václava Košaře 249
70030 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Jiří Hořínek

Název zařízení:

Charitní dům sv. Františka - noclehárna

Poskytovaná služba:

Adresa:

Sirotčí 683
70300 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Jiří Linart

Název zařízení:

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory

Adresa:

Čujkovova 3165
70030 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Bc. Veronika Curylová

Název zařízení:

Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace

Poskytovaná služba:

Adresa:

Erbenova 486
70300 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Bc. Eliška Horňáková

Název zařízení:

Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby

Poskytovaná služba:

Adresa:

Charvátská 785
70030 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Bc. Renata Dercz

Název zařízení:

Charitní hospicová poradna

Poskytovaná služba:

Adresa:

Charvátská 785
70030 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Mgr., Bc. Alexandra Čubová

Název zařízení:

Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů - budova B

Poskytovaná služba:

Adresa:

Zelená 2514
70900 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Mgr. Jindřich Čáp

Název zařízení:

Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů - budova A

Poskytovaná služba:

Adresa:

nebyla zveřejněna

Vedoucí zařízení:

Mgr. Jindřich Čáp

Název zařízení:

Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří

Poskytovaná služba:

Adresa:

Kubínova 445
71300 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Ing. Jaroslav Doležel

Název zařízení:

Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami

Poskytovaná služba:

Adresa:

M. Švabinského 712
79401 Krnov
okr. Bruntál
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Bc. Šárka Víchová

Název zařízení:

Charitní dům sv. Františka - azylový dům

Poskytovaná služba:

Adresa:

Sirotčí 683
70300 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Jiří Linart

Název zařízení:

Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně

Poskytovaná služba:

Adresa:

č.p. 201
74767 Hrabyně
okr. Opava
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Bc. Šárka Tichá, DiS.

Název zařízení:

Charitní středisko sv. Benedikta Labre - terénní programy

Poskytovaná služba:

Adresa:

Lidická 773
70300 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Jana Němcová, DiS.

Název zařízení:

Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi

Poskytovaná služba:

Adresa:

Jedličkova 1357
70030 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

Vedoucí zařízení:

Petr Matěj

Partners Financial Services