Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Charita Roudnice nad Labem

Unikátní identifikátor sociální služby: 4335678

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Charita Roudnice nad Labem

Adresa poskytovatele:

Riegrova 652
41301 Roudnice nad Labem
okr. Litoměřice
Ústecký kraj

IČO:

62769111

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

NZDM Bota

Vedoucí zařízení:

Mgr. Jana Marčaníková

Adresa:

Jungmannova 670
41301 Roudnice nad Labem
okr. Litoměřice
Ústecký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2007 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • mladší děti (7 –10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

tod 6 let věku

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2007

Cílová skupina klientů:

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Cílovou skupinou jsou děti, mládež a mladí dospělí ve věku 6 - 26 let ze sociálně slabých, převážně

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 11:30 - 18:30
 • Úterý: 11:30 - 18:30
 • Středa: 11:30 - 18:30
 • Čtvrtek: 11:30 - 18:30
 • Pátek: 10:00 - 14:00 - Individuální poradenství

Maximální kapacita

Počet klientů: 50

NZDM ve svých prostorách může nabídnout své služby maximálně 50 uživatelům najednou. Jedná se o kapacitu okažitou. Počet klientů při práci s jednotlivcem:5, nebo počet klientů při práci se skupinou: 5

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 14:00 - 16:03

Maximální kapacita

Počet klientů: 15

Počet klientů při práci s jednotlivcem 2 nebo počet klientů při práci se skupinou 15/ 2 pracovníky.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Jungmannova 670, 41301 Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice, Ústecký kraj

E-mail: nzdmsp@charitaroudnice.cz

Telefon: 608477286

Webová adresa: http://www.charitaroudnice.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

26. 9. 2007Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 3. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 9. 2020Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Inspekce evidované u sociální služby

Datum šetření:

Typ inspekce:

29. 1. 2008V plném rozsahu Zobrazit výsledek inspekce
20. 10. 2009Následná Zobrazit výsledek inspekce

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2010704 000 Kč
2011700 000 Kč
2015721 632 Kč
20161 355 100 Kč
20171 285 700 Kč
20181 437 101 Kč
20191 417 800 Kč
20202 813 000 Kč
20212 977 800 Kč
20222 970 800 Kč
20233 173 300 Kč
Partners Financial Services