Odborné sociální poradenství - AGARTA z. s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 4013684

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

AGARTA z. s.

Adresa poskytovatele:

Ohrada 1879
75501 Vsetín
okr. Vsetín
Zlínský kraj

IČO:

27002438

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Poradna pro závislosti Agarta

Vedoucí zařízení:

Mgr. Iveta Olšáková

Adresa:

Náměstí 84
75701 Valašské Meziříčí
okr. Vsetín
Zlínský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 11. 2021 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

osoby nad 15 let věku

Od kdy se služba poskytuje:

1. 11. 2021

Cílová skupina klientů:

  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách osoby nad 15 let věku, které užívají návykové látky anebo jsou ohroženy patologickým hráčstvím nebo

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

  • Pondělí: 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek: 13:00 - 17:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 6

Okamžitá kapacita.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Náměstí 84, 75701 Valašské Meziříčí, okr. Vsetín, Zlínský kraj

E-mail: poradna@agarta.cz

Telefon: 702149189

Webová adresa: www.agarta.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 10. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 10. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services