Odborné sociální poradenství - Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 3991372

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Havlíčkovo náměstí 189
13000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

26612933

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Sdružení pro integraci a migraci

Vedoucí zařízení:

Mgr. Klára Holíková

Adresa:

Havlíčkovo náměstí 189
13000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

1. 12. 2020 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

starší 18 let

Od kdy se služba poskytuje:

1. 10. 1993

Cílová skupina klientů:

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Služba je určena pro osoby s cizí státní příslušností nebo bez státní příslušnosti (popř. jejich rod
 • oběti domácího násilí Služba je určena pro osoby s cizí státní příslušností nebo bez státní příslušnosti (popř. jejich rod
 • oběti obchodu s lidmi Služba je určena pro osoby s cizí státní příslušností nebo bez státní příslušnosti (popř. jejich rod
 • osoby bez přístřeší Služba je určena pro osoby s cizí státní příslušností nebo bez státní příslušnosti (popř. jejich rod
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Služba je určena pro osoby s cizí státní příslušností nebo bez státní příslušnosti (popř. jejich rod
 • osoby v krizi Služba je určena pro osoby s cizí státní příslušností nebo bez státní příslušnosti (popř. jejich rod
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Služba je určena pro osoby s cizí státní příslušností nebo bez státní příslušnosti (popř. jejich rod
 • rodiny s dítětem/dětmi Služba je určena pro osoby s cizí státní příslušností nebo bez státní příslušnosti (popř. jejich rod
 • senioři Služba je určena pro osoby s cizí státní příslušností nebo bez státní příslušnosti (popř. jejich rod
 • etnické menšiny Služba je určena pro osoby s cizí státní příslušností nebo bez státní příslušnosti (popř. jejich rod

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Středa: 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Čtvrtek: 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Maximální kapacita

Počet intervencí (30 min. jednání): 5600

Uvedený počet je roční kapacita služby.

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Úterý: 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Pátek: 9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Maximální kapacita

Počet intervencí (30 min. jednání): 500

Uvedený počet je roční kapacita služby.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Havlíčkovo náměstí 189, 13000 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: poradna@migrace.com

Telefon: 224224379

Webová adresa: www.migrace.com

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

11. 7. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

28. 3. 2018Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

1. 3. 2018Ne

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2010468 000 Kč
2011131 000 Kč
2015740 000 Kč
2016768 000 Kč
2017882 000 Kč
2018882 000 Kč
20191 750 000 Kč
20201 518 000 Kč
20211 574 000 Kč
Partners Financial Services