Raná péče - Oblastní charita Kutná Hora

Unikátní identifikátor sociální služby: 3974577

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Oblastní charita Kutná Hora

Adresa poskytovatele:

Havířská 403
28401 Kutná Hora
okr. Kutná Hora
Středočeský kraj

IČO:

49543547

DIČ:

CZ49543547

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Raná péče Na Sioně

Vedoucí zařízení:

Bc. Marie Teplá

Adresa:

Palackého náměstí 320
28401 Kutná Hora
okr. Kutná Hora
Středočeský kraj

Zařízení poskytuje službu:

3. 5. 2004 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

3. 5. 2004

Cílová skupina klientů:

 • rodiny s dítětem/dětmi Jedná se o rodiny dětí se specifickými potřebami (děti předčasně narozené, s nerovnoměrným nebo opož

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 13:00 - 15:00 - přítom. SP, dle před. dohody s kli

Maximální kapacita

Počet klientů: 70

Rodiny dětí předčasně narozených , s mentálním pohybovým, kombinovaným hedicapem, s poruchou autistického spektra, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem do 7 let.

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 8:00 - 17:00
 • Úterý: 8:00 - 17:00
 • Středa: 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek: 8:00 - 17:00
 • Pátek: 8:00 - 17:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 105

Rodiny s dětmi nedonošenými, s mentálním, pohybovým, kombinovaným handicapem, s poruchami autistického spektra, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem do 7 let.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Palackého náměstí 320, 28401 Kutná Hora, okr. Kutná Hora, Středočeský kraj

E-mail: ranapece@kh.hk.caritas.cz, E-mail: marie.tepla@kh.hk.caritas.cz

Telefon: 731598867 (vedoucí služby), Telefon: 739368663

Webová adresa: www.strediskonasione.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 7. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

22. 9. 2020Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2010978 000 Kč
2011800 000 Kč
20151 294 400 Kč
20161 242 400 Kč
20171 506 900 Kč
20181 950 200 Kč
20192 246 800 Kč
20202 414 200 Kč
20213 080 700 Kč
20222 955 800 Kč
Partners Financial Services