Odborné sociální poradenství - Člověk v tísni, o.p.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 3959444

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Člověk v tísni, o.p.s.

Adresa poskytovatele:

Šafaříkova 635
12000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

25755277

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Člověk v tísni, o.p.s.

Vedoucí zařízení:

Bc. Václav Kučera

Adresa:

Vítkova 154
18600 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

1. 10. 2014 - Neurčeno

Název zařízení:

Člověk v tísni, o.p.s.

Vedoucí zařízení:

Bc. Václav Kučera

Adresa:

Vltavská 3101
15000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

2. 3. 2020 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Služba je poskytována osobám od 18 let věku.

Od kdy se služba poskytuje:

1. 10. 2014

Cílová skupina klientů:

 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách nebo osoby sociálním vyloučením ohrožené

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 9:00 - 17:30
 • Úterý: 9:00 - 17:30
 • Středa: 9:00 - 17:30
 • Čtvrtek: 9:00 - 17:30
 • Pátek: 9:00 - 17:30

Maximální kapacita

Počet klientů: 12

Počet klientů 12 je maximální okamžitá kapacita. Kapacita služby se odvíjí od počtu úvazků uvedených v pověření k výkonu sociální služby. (K 7.2.2023 službu poskytuje 10 pracovníků v přímé práci s cel

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Vítkova 154, 18600 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha,

Adresa: Vltavská 3101, 15000 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: vaclav.kucera@clovekvtisni.cz

Telefon: 777782066

Webová adresa: www.clovekvtisni.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 2. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2015908 000 Kč
2016962 000 Kč
20171 156 000 Kč
20181 134 000 Kč
20191 241 000 Kč
20203 255 000 Kč
20213 293 000 Kč
Partners Financial Services