Odborné sociální poradenství - Společnost E - Czech Epilepsy Association, z.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 3793589

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Liškova 959
14200 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

00552534

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Odborné sociální poradenství pro lidi s epilepsií

Vedoucí zařízení:

Alena Červenková

Adresa:

Liškova 959
14200 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

8. 5. 1990 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

osoby starší 18 let, osobám mladším 18 let v případě psychologických konzultací

Od kdy se služba poskytuje:

8. 5. 1990

Cílová skupina klientů:

 • osoby s chronickým onemocněním děti a dospělí nemocní epilepsií
 • osoby s jiným zdravotním postižením děti a dospělí nemocní epilepsií
 • osoby s kombinovaným postižením děti a dospělí nemocní epilepsií
 • rodiny s dítětem/dětmi děti a dospělí nemocní epilepsií
 • senioři s onenocněním epilepsie

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 8:00 - 15:00
 • Úterý: 8:00 - 15:00
 • Středa: 8:00 - 15:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 3

Uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Liškova 959, 14200 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: info@spolecnost-e.cz

Telefon: 241722136

Webová adresa: http://www.spolecnost-e.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

6. 2. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

6. 10. 2015Ano

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2010176 000 Kč
2011218 000 Kč
2015158 000 Kč
2016158 000 Kč
2019315 275 Kč
2021453 728 Kč
2022487 890 Kč
Partners Financial Services