Domovy pro osoby se zdravotním postižením - DH Liberec, o.p.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 3166608

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

DH Liberec, o.p.s.

Adresa poskytovatele:

Vlčí vrch 323
46015 Liberec
okr. Liberec
Liberecký kraj

IČO:

27298523

DIČ:

CZ27298523

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Domov Harcov

Vedoucí zařízení:

Dana Štefanová

Adresa:

Vlčí vrch 323
46015 Liberec
okr. Liberec
Liberecký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 8. 1993 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 8. 1993

Cílová skupina klientů:

  • osoby s mentálním postižením Služby jsou poskytovány lidem s MP, kteří mají omezenu možnost žít samostatný život a potřebují podp

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet klientů: 26

Velikost cílové skupiny je stanovena na maximální počet 26 osob s ohledem na prostorové možnosti a kvalitu života.

Počet lůžek: 26

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Vlčí vrch 323, 46015 Liberec, okr. Liberec, Liberecký kraj

E-mail: domov-harcov@volny.cz

Telefon: 774630005, Telefon: 774630001 (vedoucí), Telefon: 482750220

Webová adresa: www.domov-harcov.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

8. 4. 2008Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

11. 12. 2018Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

11. 12. 2018Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

8. 11. 2012Ano

Inspekce evidované u sociální služby

Datum šetření:

Typ inspekce:

19. 5. 2009V plném rozsahu Zobrazit výsledek inspekce

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20102 700 000 Kč
20112 450 000 Kč
20152 928 000 Kč
20163 109 000 Kč
20173 780 908 Kč
20183 888 000 Kč
20193 820 000 Kč
20203 850 000 Kč
20215 836 000 Kč
20226 281 500 Kč
Partners Financial Services