Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Komunikujeme o.p.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 2847829

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Komunikujeme o.p.s.

Adresa poskytovatele:

Šumberova 338
16200 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

22759051

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Komunikujeme o.p.s. - SAS Praha

Vedoucí zařízení:

Bc. Andrea Číž Kožuchová

Adresa:

Rostovská 16
10100 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

25. 3. 2022 - Neurčeno

Název zařízení:

Komunikujeme o.p.s. - SAS Praha

Vedoucí zařízení:

Bc. Andrea Číž Kožuchová

Adresa:

Makovského 1177
16300 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

25. 3. 2022 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 6. 2020

Cílová skupina klientů:

 • imigranti a azylanti Rodina s dítětem/dětmi
 • osoby se zdravotním postižením Rodina s dítětem/dětmi
 • osoby v krizi Rodina s dítětem/dětmi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Rodina s dítětem/dětmi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Rodina s dítětem/dětmi
 • etnické menšiny Rodina s dítětem/dětmi

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Středa: 9:00 - 15:00
 • Čtvrtek: 9:00 - 15:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 3

Uvedený počet je okamžitá kapacita služby. Klientem se rozumí 1 osoba nebo 1 rodina.

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Středa: 9:00 - 15:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 1

Uvedený počet je okamžitá kapacita služby. Klientem se rozumí 1 osoba nebo 1 rodina.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Rostovská 16, 10100 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha,

Adresa: Makovského 1177, 16300 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: komunikujeme@komunikujeme.eu

Telefon: 777263731

Webová adresa: www.komunikujeme.eu

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 6. 2020Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

24. 7. 2020Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

24. 7. 2020Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20224 000 000 Kč
Partners Financial Services