Domovy pro seniory - SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Unikátní identifikátor sociální služby: 2723929

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

nebyla zveřejněna

IČO:

42864917

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Karviná

Vedoucí zařízení:

Anna Šišková

Adresa:

Tyršova 2346
73401 Karviná
okr. Karviná
Moravskoslezský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 9. 2003 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 9. 2003

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 40

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Tyršova 2346, 73401 Karviná, okr. Karviná, Moravskoslezský kraj

E-mail: ds.tyrsova@slezskahumanita.cz

Telefon: 596315109 (vedoucí zdravotní a sociální služby), Telefon: 596315110 (ošetřovna), Telefon: 555500824 (sociální pracovník)

Webová adresa: http://www.slezskahumanita.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

22. 5. 2014Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

24. 4. 2019Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20103 095 000 Kč
20112 723 000 Kč
20153 348 000 Kč
20163 178 000 Kč
20173 983 000 Kč
20186 003 000 Kč
20196 031 000 Kč
20206 473 000 Kč
20217 159 000 Kč
20226 413 000 Kč
Partners Financial Services