Odlehčovací služby - Charita Uherský Brod

Unikátní identifikátor sociální služby: 2611433

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Charita Uherský Brod

Adresa poskytovatele:

Mariánské nám. 13
68801 Uherský Brod
okr. Uherské Hradiště
Zlínský kraj

IČO:

48489336

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA STRÁNÍ

Vedoucí zařízení:

Bc. Miroslava Havlíková, DiS., MBA

Adresa:

Sv. Cyrila a Metoděje 271
68765 Strání
okr. Uherské Hradiště
Zlínský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 11. 2018 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 11. 2018

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 5

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Sv. Cyrila a Metoděje 271, 68765 Strání, okr. Uherské Hradiště, Zlínský kraj

E-mail: miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz

Telefon: 776080273, Telefon: 724651347

Webová adresa: https://www.uhbrod.charita.cz/

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 11. 2018Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

31. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20221 614 420 Kč
Partners Financial Services