Sociální rehabilitace - ESET - HELP, z. s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 2442718

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

ESET - HELP, z. s.

Adresa poskytovatele:

Úvalská 3411
10000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

62937260

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Komunitní terénní tým

Vedoucí zařízení:

Michal Bárta

Adresa:

Hekrova 805
14900 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

2. 8. 2010 - Neurčeno

Název zařízení:

Komunitní terénní tým

Vedoucí zařízení:

Michal Bárta

Adresa:

Úvalská 3411
10000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

9. 6. 2017 - Neurčeno

Název zařízení:

Komunitní terénní tým

Vedoucí zařízení:

Bc. Libor Hejl, DiS.

Adresa:

náměstí Smiřických 42
10400 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

18. 1. 2021 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

služba je poskytována klientům od 18-ti let

Od kdy se služba poskytuje:

2. 8. 2010

Cílová skupina klientů:

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách od 1.1.2016
 • osoby s chronickým duševním onemocněním Dospělí lidé (18 let a výše) se závažným duševním onemocněním z dg. okruhu F2, F3, event. F4, F6, pr

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Úterý: 9:00 - 17:00 - Mimo amb. provozní dobu může být sl
 • Středa: 13:00 - 17:00 - Mimo amb. provozní dobu může být s
 • Čtvrtek: 9:00 - 13:00 - Mimo amb. provozní dobu může být sl

Maximální kapacita

Počet klientů: 120

Kapacita dlouhodobé průběžně poskytované podpory sociálních pracovníků: 120 klientů. Kapacita sociálních pracovníků pro intenzivní case management: 60 klientů. Okamžitá kapacita sociálních pracovníků:

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 9:00 - 17:00 - kontaktním místem pro zájemce o slu
 • Úterý: 9:00 - 17:00 - kontaktním místem pro zájemce o slu
 • Středa: 9:00 - 17:00 - kontaktním místem pro zájemce o slu
 • Čtvrtek: 9:00 - 17:00 - kontaktním místem pro zájemce o slu
 • Pátek: 9:00 - 17:00 - kontaktním místem pro zájemce o slu
 • Neděle: 14:00 - 17:00 - služba zajišťována terénními psych

Maximální kapacita

Počet klientů: 140

Kapacita dlouhodobé průběžně poskytované podpory sociálních pracovníků: 140 klientů. Kapacita sociálních pracovníků pro intenzivní case management: 130 klientů. Okamžitá kapacita sociálních pracovníků

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Hekrova 805, 14900 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha,

Adresa: Úvalská 3411, 10000 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha,

Adresa: náměstí Smiřických 42, 10400 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: asertivni.tym@esethelp.cz, E-mail: ktt@esethelp.cz, E-mail: cmdd@esethelp.cz, E-mail: cmkt@esethelp.cz

Telefon: 773261010, Telefon: 603152240, Telefon: 734596536

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 10. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2015449 000 Kč
20161 087 000 Kč
20171 302 000 Kč
20182 142 000 Kč
2019972 000 Kč
20204 561 000 Kč
20217 140 000 Kč
Partners Financial Services