Odlehčovací služby - Charita Litoměřice

Unikátní identifikátor sociální služby: 2417772

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Charita Litoměřice

Adresa poskytovatele:

Zahradnická 1534
41201 Litoměřice
okr. Litoměřice
Ústecký kraj

IČO:

46769382

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Domov na Dómském pahorku - odlehčovací služba

Vedoucí zařízení:

Jitka Věrnochová

Adresa:

Zahradnická 1534
41201 Litoměřice
okr. Litoměřice
Ústecký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2020 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2020

Cílová skupina klientů:

  • senioři Senioři ve věku od 65 let, kteří jsou plně nebo částečně mobilní.

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 4

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Zahradnická 1534, 41201 Litoměřice, okr. Litoměřice, Ústecký kraj

E-mail: info@fchltm.charita.cz

Telefon: 417770011

Webová adresa: www.fchltm.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2020Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2020Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2020Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2020996 700 Kč
20211 192 800 Kč
20221 497 936 Kč
20231 153 000 Kč
Partners Financial Services