Odborné sociální poradenství - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Středočeského kraje, p.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 2173449

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Na Parkáně 111
26601 Beroun
okr. Beroun
Středočeský kraj

IČO:

70951608

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Adresa:

Na Parkáně 111
26601 Beroun
okr. Beroun
Středočeský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 4. 2020 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 4. 2020

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

  • Pondělí: 9:00 - 13:30
  • Středa: 9:00 - 14:00
  • Čtvrtek: 9:00 - 14:00

Maximální kapacita

Počet intervencí (30 min. jednání): 12

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

  • Pátek: 9:00 - 13:00

Maximální kapacita

Počet intervencí (30 min. jednání): 9

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Na Parkáně 111, 26601 Beroun, okr. Beroun, Středočeský kraj

E-mail: radilova.d@gmail.com

Telefon: 734808389

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

11. 3. 2020Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

11. 3. 2020Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

11. 3. 2020Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services