Odlehčovací služby - Důstojný odchod z.ú.

Unikátní identifikátor sociální služby: 1988730

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Důstojný odchod z.ú.

Adresa poskytovatele:

Politických vězňů 40
26601 Beroun
okr. Beroun
Středočeský kraj

IČO:

07581751

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Odlehčovací služba domácí hospicové péče (Domácí hospic Mezi břehy)

Vedoucí zařízení:

Bc. Lucie Trpkošová, DiS.

Adresa:

Mostníkovská 304
26601 Beroun
okr. Beroun
Středočeský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2023 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

- od 18 let věku

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2023

Cílová skupina klientů:

  • osoby s chronickým onemocněním Péče je poskytována primárně klientům domácí hospicové péče, nemocným v terminální fázi nevyléčiteln

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

  • Pondělí: 10:00 - 14:00 - (v jiném čase po dohodě)
  • Středa: 10:00 - 14:00 - (v jiném čase po dohodě) po dohodě
  • Pátek: 10:00 - 14:00 - v jiném čase po dohodě)

Maximální kapacita

Počet klientů: 2

okamžitá kapacita služby

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Mostníkovská 304, 26601 Beroun, okr. Beroun, Středočeský kraj

E-mail: poradna@dustojnyodchod.cz

Telefon: 602762209

Webová adresa: www.dustojnyodchod.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

5. 10. 2022Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

25. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

26. 1. 2023Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services