Domovy se zvláštním režimem - Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Unikátní identifikátor sociální služby: 1726167

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Stará cesta 125
71100 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

IČO:

10858083

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Domov pro seniory Antošovice

Vedoucí zařízení:

Mgr. Kateřina Krenželoková

Adresa:

Chalupova 1
71100 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

Zařízení poskytuje službu:

12. 5. 2022 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

13. 5. 2022

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 16

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Chalupova 1, 71100 Ostrava, okr. Ostrava-město, Moravskoslezský kraj

E-mail: kkrenzelokova@ssso.cz

Telefon: 601698591

Webová adresa: www.ssso.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

10. 5. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2022783 000 Kč
Partners Financial Services