Sociální rehabilitace - Psychiatrická nemocnice Bohnice

Unikátní identifikátor sociální služby: 1542675

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Adresa poskytovatele:

Ústavní 91
18100 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

00064220

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Centrum psychosociálních služeb

Vedoucí zařízení:

Petra Krejbichová

Adresa:

Ústavní 203
18100 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

1. 3. 2020 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 3. 2020

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

  • Pondělí: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
  • Úterý: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
  • Středa: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
  • Čtvrtek: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
  • Pátek: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 15

pod počtem klientů je uvedena maximální kapacita služby (15 osob kapacita skupiny, případně 5 osob individuálně), tj. maximální počet osob, kterým může být služba v dané chvíli poskytována (vychází z

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Ústavní 203, 18100 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: zuzana.zatrochova@bohnice.cz

Telefon: 284016241, Telefon: 734268775

Webová adresa: www.bohnice.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2021Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 3. 2020Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services