Azylové domy - Charita Česká Lípa

Unikátní identifikátor sociální služby: 1297986

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Charita Česká Lípa

Adresa poskytovatele:

Dubická 992
47001 Česká Lípa
okr. Česká Lípa
Liberecký kraj

IČO:

70226148

DIČ:

CZ70226148

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Azylový dům Jonáš

Vedoucí zařízení:

Bc. Kamila Gajdošová

Adresa:

Severní 755
47301 Nový Bor
okr. Česká Lípa
Liberecký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 7. 2021 - Neurčeno

Název zařízení:

Azylový dům Jonáš

Vedoucí zařízení:

Bc. Kamila Gajdošová

Adresa:

Dubická 2189
47001 Česká Lípa
okr. Česká Lípa
Liberecký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 12. 2022 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • děti předškolního věku (1 - 6 let)
  • mladší děti (7 –10 let)
  • starší děti (11 – 15 let)
  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • děti kojeneckého věku (do 1 roku)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

27. 1. 2000

Cílová skupina klientů:

  • oběti domácího násilí Ženy nebo matky s nezaopatřenými dětmi, které jsou obětmi domácího násilí.
  • osoby bez přístřeší Ženy, neúplné rodiny jako matky, případně otcové s nezaopatřenými dětmi, bez přístřeší, úplné rodiny
  • rodiny s dítětem/dětmi Neúplné rodiny jako matky, případně otcové s nezaopatřenými dětmi, bez přístřeší, úplné rodiny (příp

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet klientů: 15

Nový Bor: 4 klienti = 4 klienti a 22 dětí (celkem 4 rodinné pokoje), Česká Lípa: 11 klientů = 11 klientů a 29 dětí (celkem 11 rodinných pokojů)

Počet lůžek: 66

Nový Bor: 26 lůžek = 4 rodinné pokoje, Česká Lípa: 40 lůžek = 11 rodinných pokojů.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Severní 755, 47301 Nový Bor, okr. Česká Lípa, Liberecký kraj,

Adresa: Dubická 2189, 47001 Česká Lípa, okr. Česká Lípa, Liberecký kraj

E-mail: gajdosova@ceskalipa.charita.cz (vedoucí), E-mail: nonstop@fchcl.cz

Telefon: 487829873, Telefon: 775600374

Webová adresa: www.ceskalipa.charita.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

31. 3. 2009Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 12. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 12. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

22. 3. 2011Ano

Inspekce evidované u sociální služby

Datum šetření:

Typ inspekce:

24. 3. 2009V plném rozsahu Zobrazit výsledek inspekce

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20153 940 000 Kč
20163 979 000 Kč
20174 219 626 Kč
20184 296 000 Kč
20194 368 650 Kč
20204 259 000 Kč
20215 622 000 Kč
20224 957 614 Kč
Partners Financial Services