Pečovatelská služba - Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín

Unikátní identifikátor sociální služby: 1250428

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Potoky 3314
76001 Zlín
okr. Zlín
Zlínský kraj

IČO:

00426326

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

OS ČČK Zlín

Vedoucí zařízení:

Mgr. Michaela Stýblová

Adresa:

Potoky 3314
76001 Zlín
okr. Zlín
Zlínský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2007 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2007

Cílová skupina klientů:

  • rodiny s dítětem/dětmi (rodiny, ve kterých se současně narodily 3 a více dětí a to do 4 let věku těchto dětí)

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

  • Pondělí: 7:30 - 16:00
  • Úterý: 7:30 - 16:00
  • Středa: 7:30 - 16:00
  • Čtvrtek: 7:30 - 16:00
  • Pátek: 7:30 - 16:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 2

okamžitá kapacita. Územní působnost: Zlín, Otrokovice.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Potoky 3314, 76001 Zlín, okr. Zlín, Zlínský kraj

E-mail: projekty.cckzlin@volny.cz

Telefon: 577210607

Webová adresa: www.cervenykriz.zlin.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

23. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

14. 7. 2017Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Inspekce evidované u sociální služby

Datum šetření:

Typ inspekce:

27. 7. 2011V částečném rozsahu Zobrazit výsledek inspekce
7. 2. 2017Základní Zobrazit výsledek inspekce

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2010145 000 Kč
2015507 130 Kč
2016531 000 Kč
2017720 500 Kč
2018902 490 Kč
2019931 226 Kč
2020926 320 Kč
20211 023 580 Kč
20221 094 580 Kč
Partners Financial Services