Domovy pro seniory - SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Unikátní identifikátor sociální služby: 1023545

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

nebyla zveřejněna

IČO:

42864917

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Horní Suchá

Vedoucí zařízení:

Lenka Handzlová

Adresa:

Vnitřní 921
73535 Horní Suchá
okr. Karviná
Moravskoslezský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 7. 2009 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 7. 2009

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 30

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Vnitřní 921, 73535 Horní Suchá, okr. Karviná, Moravskoslezský kraj

E-mail: ds.hornisucha@slezskahumanita.cz

Telefon: 596411904 (ošetřovna), Telefon: 596410612 (vedoucí zdravotní a sociální služby), Telefon: 555500829 (sociální pracovník)

Webová adresa: www.slezskahumanita.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

22. 5. 2014Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

24. 4. 2019Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Inspekce evidované u sociální služby

Datum šetření:

Typ inspekce:

9. 2. 2016Základní Zobrazit výsledek inspekce

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20102 400 000 Kč
20112 112 000 Kč
20152 627 000 Kč
20162 682 000 Kč
20173 291 000 Kč
20185 126 000 Kč
20194 938 000 Kč
20205 303 000 Kč
20215 909 000 Kč
20225 169 000 Kč
Partners Financial Services