Odborné sociální poradenství - Apropo Jičín, o.p.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 9349919

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Apropo Jičín, o.p.s.

Adresa poskytovatele:

č.p. 13
50601 Jičín
okr. Jičín
Královéhradecký kraj

IČO:

01599682

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Poradenství pro život s postižením

Vedoucí zařízení:

Bc. Martina Molnárová, DiS.

Adresa:

Vrchlického 823
50601 Jičín
okr. Jičín
Královéhradecký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2021 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

- osoby od 15 let

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2021

Cílová skupina klientů:

 • osoby v krizi Osoby (rodinný příslušník, osoba blízká, pečující osoba) dotčené situací osoby s postižením.

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 8:00 - 10:00
 • Úterý: 8:00 - 10:00, 10:00 - 12:00 - a 13:00 - 16:00 na z
 • Středa: 8:00 - 10:00, 15:00 - 18:00 - ; 10:00 - 12:00 a 13
 • Čtvrtek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 - na základě objednání

Maximální kapacita

Počet klientů: 1

(max. okamžitá kapacita)

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Úterý: 10:00 - 12:00 - a 13:00 - 16:00 na základě objedná
 • Středa: 10:00 - 12:00 - a 13:00 - 16:00 na základě objedná
 • Čtvrtek: 8:00 - 12:00 - a 13:00 - 16:00 na základě objednán

Maximální kapacita

Počet klientů: 1

(max. okamžitá kapacita)

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Vrchlického 823, 50601 Jičín, okr. Jičín, Královéhradecký kraj

E-mail: poradenstvi@apropojicin.cz

Telefon: 735752806

Webová adresa: apropojicin.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2021Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2021Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

8. 3. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2021719 572 Kč
2022737 001 Kč
Partners Financial Services