Odlehčovací služby - Centrum sociálních služeb Hrabyně

Unikátní identifikátor sociální služby: 9346727

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

č.p. 202
74767 Hrabyně
okr. Opava
Moravskoslezský kraj

IČO:

70630551

DIČ:

CZ70630551

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Vedoucí zařízení:

Mgr. Jarmila Absolonová, MBA

Adresa:

č.p. 202
74767 Hrabyně
okr. Opava
Moravskoslezský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2007 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

od 18ti let výše

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2007

Cílová skupina klientů:

  • osoby s tělesným postižením a) dospělé osoby s tělesným postižením s trvalým pobytem na území ČR, které využívají kompenzační po

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 4

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: č.p. 202, 74767 Hrabyně, okr. Opava, Moravskoslezský kraj

E-mail: info@csshrabyne.cz

Telefon: 553607800

Webová adresa: www.csshrabyne.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

18. 9. 2007Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

20. 4. 2017Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

17. 9. 2015Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services