Sociální rehabilitace - Fosa, o.p.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 9301232

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Fosa, o.p.s.

Adresa poskytovatele:

Filipova 2013
14800 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

24724017

DIČ:

CZ 247 24 01

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Podporované zaměstnávání

Vedoucí zařízení:

Jindřiška Kleknerová

Adresa:

Filipova 2013
14800 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

3. 1. 2011 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Služba je určena člověku ve věku 18 - 65 let, kterému ode dne uzavření smlouvy o poskytování služby do dne nároku na odchod do starobního důchodu zbývají nejméně 3 roky.

Od kdy se služba poskytuje:

3. 1. 2011

Cílová skupina klientů:

 • osoby se zdravotním postižením Služba je určena lidem žijícím na území hl. m. Prahy, kteří nemohou získat nebo si udržet vhodné a s

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 9:00 - 17:00 - V případě potřeb uživatele služby i
 • Úterý: 9:00 - 17:00
 • Středa: 9:00 - 17:00
 • Čtvrtek: 9:00 - 17:00
 • Pátek: 9:00 - 17:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 49

Tento údaj představuje maximální počet míst ve službě. Hodnota je určena maximálním počtem případů, které je schopen souběžně vést konzultant v podporovaném zaměstnávání v rámci jednoho plného úvazku

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 9:00 - 17:00 - V případě potřeb uživatele služby i
 • Úterý: 9:00 - 17:00
 • Středa: 9:00 - 17:00
 • Čtvrtek: 9:00 - 17:00
 • Pátek: 9:00 - 17:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 49

Tento údaj představuje maximální počet míst ve službě. Hodnota je určena maximálním počtem případů, které je schopen souběžně vést konzultant v podporovaném zaměstnávání v rámci jednoho plného úvazku

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Filipova 2013, 14800 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: fosaops@fosaops.org

Telefon: 775350116, Telefon: 271910016

Webová adresa: www.fosaops.org

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 9. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

9. 8. 2018Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

27. 10. 2015Ne

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20111 549 000 Kč
20152 900 000 Kč
20164 092 000 Kč
20174 805 000 Kč
20185 567 000 Kč
20195 423 000 Kč
20206 457 000 Kč
20216 327 000 Kč
Partners Financial Services