Domovy se zvláštním režimem - Domov pro seniory Hustopeče, příspěvková organizace

Unikátní identifikátor sociální služby: 8481953

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

nebyla zveřejněna

IČO:

14120097

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Domov pro seniory Hustopeče, příspěvková organizace

Vedoucí zařízení:

Ing. Alice Lužová, MSc. MBA

Adresa:

nebyla zveřejněna

Zařízení poskytuje službu:

18. 7. 2022 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

od věku 55 let, horní věková hranice není omezena

Od kdy se služba poskytuje:

18. 7. 2022

Cílová skupina klientů:

  • osoby s chronickým duševním onemocněním Alzheimerova nemoc a jiné typy demence
  • senioři s Alzheimerovou nemocí, nebo jinými typy demence

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 52

Kontakty

Kontakty na zařízení:

E-mail: info@domovhustopece.cz

Telefon: 732735189

Webová adresa: www.domovhustopece.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

18. 7. 2022Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

18. 7. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

18. 7. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20223 383 200 Kč
Partners Financial Services