Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Sociální a zdravotní služby Teplice, z. s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 8441162

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Na lučinách 656
41712 Proboštov
okr. Teplice
Ústecký kraj

IČO:

06575030

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Doubravka - komunitní domov Suché

Vedoucí zařízení:

Mgr. Gabriela Stanková

Adresa:

nebyla zveřejněna

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2023 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • starší děti (11 – 15 let)
  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 2. 2023

Cílová skupina klientů:

  • osoby s jiným zdravotním postižením osoby s poruchou autistického spektra ( PAS)

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 12

Kontakty

Kontakty na zařízení:

E-mail: spolek@szst.cz

Telefon: 723017197

Webová adresa: www.szst.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 2. 2023Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

7. 2. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 2. 2023Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20231 485 900 Kč
Partners Financial Services